ESCo’s

ESCo staat voor Energy Service Company. Dit is een constructie waarbij een marktpartij (de ESCo) zich toelegt op het operationeel verduurzamen van een organisatie als klant. Middels een prestatiecontract is de ESCo verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van (klimaat-) installaties van de bedrijfspanden, en tevens de financiering ervan. Een ESCo beperkt het energieverbruik van haar klant en met als gevolg: besparen van energie(kosten), en het verduurzamen van de energieinstallaties.

De contracESCo die zorgdraagt over de energieinstallaties is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financierder Na afloop van het prestatiecontract tussen klant en ESCo vallen de installaties volledig terug aan de klant. Zo is een ESCo uitvoerend verantwoordelijk en tegelijk eindverantwoordelijk voor het mogelijk maken van de verduurzaming.
Energy Service Companies (ESCo’s) staan om verschillende redenen in de belangstelling. Via deze opzet kunnen organisaties hun energiehuishouding kwalitatief verduurzamen omdat de (her)inrichting van de energiehuishouding wordt uitgevoerd door bedrijven die zich daarop toeleggen.. Eventuele risico’s in de nieuwe techniek of financiën zijn liggen bij de ESCo. En tenslotte zijn budgetneutrale ESCo-constructies mogelijk. Bron

ESCo Besparing

Het opzetten van ESCo-constructies is een expertise van Stip-Connected. Met een netwerk in de juridische, financiële en technische sector is veel mogelijk. Bron