Producenten, groothandels en leveranciers

Technisch gezien zijn er talloze bewezen mogelijkheden die kunnen bijdragen aan gestelede duurzaamheidsdoelen. Deze mogelijkheden worden aangedragen door producenten, groothandels en installateurs. In de praktijk kost het nogal veel moeite en tijd voordat eindgebruikers ervan gebruik maken. Daarom zijn subsidies en fiscale regelingen opgezet om duurzame investeringen te aan te zetten tot realisatie.

Echter bereiken de fiscale voordelen vaak de eindklant niet door misverstanden en onwetendheid. Te vaak komt het voor dat men niet op de hoogte is van welke technieken wel of niet fiscaal of met subsidie gestimuleerd word of hoe risico’s geborgd kunnen worden. Hierdoor blijven verduurzamingstrajecten onnodig lang uit. Stip-Connected helpt haar klanten om inzake deze stimulansen duidelijkheid te scheppen.

De vraag naar Energy Business bedrijven en DESIGN, BUILD, MAINTAIN, FINANCE & OPERATE (DBMFO) -concepten. Hierbij wordt gebieden en/of gebouwen en diensten tegen een prestatiegerelateerde beloning bij één marktpartij ondergebracht. De DBMFO is verantwoordelijk voor het onderhoud, financiering en de ondersteunende diensten voor een bepaalde periode waarvoor gecontracteerd is. De marktpartij wordt door middel van een vergoeding gestimuleerd doelen te bereiken die zij na de looptijd van het contract ontvangt. Deze concepten zijn met name populair om risco’s bij de gebruiker weg te halen en het risico te verplaatsen naar de grootste kennis partner, namelijk de producent en installateur.

Veelal bestaat een DBMFO uit een consortium bijdrage aan deze ontwikkeling,
door producenten, groothandels en leveranciers te ondersteunen in het opzetten van:

ESCo-constructies
Exploitatiemodellen
Opleiding en cursussen
Serviceovereenkomsten
En een actieve sparringpartner.